Zateplení domu: Průvodce krok za krokem   

Zateplením fasády v konstrukci odbouráte tepelné mosty a zvýšíte akumulaci zdiva. Přiblížíme si společně postup zateplení fasády po jednotlivých krocích.

1.      Příprava podkladu

Pokud jste se rozhodli pro zateplení fasády, použijte špičkové materiály a nezapomeňte také ne zateplení střechy. Podklad musí být suchý, pevný, bez nečistot a mastnoty. Nesoudržné a uvolněné části odstraňte, odmontujte fasádní prvky, hromosvody, světla a odvětrací mřížky.

2.      Montáž zakládacího profilu

U kontaktního zateplovacího systému se izoluje za pomocí zakládací latě nebo namontováním zakládacího profilu, který namontujte všude, kde budete lepit izolaci. K montáži použijte PVC spojky profilů, natloukací hmoždinky a vyrovnávací podložky.

3.      Nalepení fasádní izolace

Polystyren EPS 70F nebo šedý fasádní EPS tvoří desky 1 000 x 500 mm. Lepidlo naneste po obvodu zadní strany izolační desky v šířce 5 cm a ve 3 bodech do 1/3 plochy desky. U desek z minerálních vlákenfasádní vaty počítejte s vyšší nasákavostí lepícího tmelu. Desky lepte od spodu nahoru ve vodorovných řadách. U stavebních otvorů, oken, dveří a vrat upravte desky do tvaru písmene L.

V rozích stavebních otvorů nesmí vzniknout žádná spára. U desek ve tvaru L nesmí být žádná strana kratší než 15cm.

4.      Kotvení izolantu

Izolační desky ukotvěte zápustnou montáží talířovými hmoždinkami, třída A na beton a kámen, B na plné cihly, C na děrované cihly, D na lehčený beton a E na pórobeton. Minimální počet kotev jsou 4 ks na 1 m2, nejlépe 6 ks na 1 m2.

Hmoždinky zajistí stálý přítlak izolačních desek na lepící tmel, zabraňují zvedání desek od pokladu a snižují jejich smykové zatížení, aby se neposouvaly do stran. Zápustná montáž hmoždinek odbourá tepelné mosty a neprokresluje se na fasádu.

5.      Nanesení krycí stěrky

Přebruste plochu do roviny, aby vznikla rovná souvislá plocha. Pak naneste stěrkovou hmotu v tloušťce 2 až 5 mm směrem shora dolů.

6.      Osazení okenních profilů

Na nároží domu osaďte rohové profily s výztužnou tkaninou. Pak osaďte parapetní profily, na podhledy LT profily s okapničkou a kolem oken, dveří, vrat a dalších stavebních otvorů začišťovací okenní profily.

7.      Aplikace výztužné tkaniny

Do stěrkové hmoty vtlačte armovací tkaninu neboli perlinku tak hluboko, aby byla z obou stran stěrkovou hmotou krytá. V místech napojení díly přeložte 10 cm přes sebe a na namáhaných dvojnásobně. Rohy stavebních otvorů vyztužte diagonálou 30 x 20 cm, ať předejdete prasknutí armovací vrstvy.

8.      Aplikace penetrace

Po důkladném vyschnutí armovací vrstvy válečkem či štětcem naneste penetrační nátěr pod finální omítku. Penetraci probarvěte do odstínu fasádní omítky.

9.      Osazení prvků

Po vyschnutí osaďte do fasádních vstupů klempířské prvky, parapety, oplechování a odvětrávací mřížky. Pokud jste nepoužili začišťovací okenní profily, zakryjte okna ochrannou fólií a pružným akrylátovým tmelem zatmelte spáry kolem oken.

10.      Povrchová úprava

Naneste fasádní omítku hladítkem jako finální vrstvu, která chrání fasádu proti povětrnostním vlivům. Pak se pusťte i do izolace interiéru. Pusťte se do zateplení stropu a podívejte se také jak zateplit podlahu, ať je zateplení plně funkční.

Nejčastější dotazy

Jak na zateplení starého domu?

Hodí se izolace z dřevovláknitých desek, foukané drcené celulózy, minerální vlny či kamenné vlny a ekopanely z lisované slámy. Polystyrénové desky se hodí jen na suchý nový objekt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.