Jak poznat únik plynu v domácnosti?

Únik plynu je jedním z největších rizik v domácnostech. Každoročně způsobí mnoho vážných úrazů, značné ztráty na majetku i úmrtí. Pokud máte v domácnosti plynové spotřebiče, dbejte na prevenci proti úniku plynu a podívejte se jak poznat, zda vám doma neuniká plyn.

Jak poznat únik plynu

Podle druhu plynu hrozí při jeho úniku rizika, jako je výbuch, otrava nebo udušení. Musíte vědět, jaký druh plynu vám doma může unikat a pak identifikovat možné zdroje úniku. Od toho se odvíjí způsoby ochrany proti nežádoucímu úniku. Detektory plynu doplní váš systém v rámci automatizace domácnosti

Zemní plyn a propan-butan

Zemní plyn neboli metan a propan-butan jsou hořlavé plyny používané na vaření a ohřev vody v kotli. Při úniku hrozí výbuch. Únik poznáte podle charakteristického zápachu. Při rýmě nebo při úniku v místnosti, kde se běžně nevyskytujete, nemusíte zápach ucítit. Proto je dobré instalovat pro únik zemního plynu hlásiče s alarmem

Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý vzniká při nedokonalém spalování, zejména při nedostatečném těsnění kotle nebo ucpání komínu. Není ale cítit, je jedovatý a můžete se udusit. Je nebezpečný už při nízkých koncentracích. Při vyšších koncentracích nastává ztráta vědomí, poškození mozku a smrt. Doporučujeme hlásiče s alarmem.

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý je běžnou součástí ovzduší při dýchání, ale vzniká i při spalování a jiných biochemických reakcích. Pokud není v místnosti dostatečný přísun kyslíku a koncentrace oxidu uhličitého je vysoká, hrozí udušení. Není vidět ani cítit, jen v případě jeho vzniku při spalování lze cítit kouř. Dbejte na zabezpečení domu.

Preventivní ochrana proti úniku plynu v domácnosti

  • Pravidelně větrejte – zajistíte dostatečný přísun kyslíku a snížíte koncentraci oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého v místnosti. 
  • Správná manipulace s plynovými spotřebiči – závady nejčastěji způsobuje nevhodná manipulace a tím dojde k uvolnění spojů nebo zhasnutí plamene.
  • Pravidelné revize plynových spotřebičů, kotlů a rozvodů – lhůty pravidelné revize určuje výrobce, u kotlů je to 1x ročně. Povinnost upravuje zákon, a pokud máte pojištění domácnosti, při nedodržení lhůty při pojistné události pojišťovna neuzná nárok na plnění.
  • Hlásiče úniku plynu – jednoduché a cenově dostupné řešení, kdy vás na unikající plyn plynový hlásič upozorní alarmem.
  • Znalost krizových postupů – při detekci úniku hořlavého plynu je nutné ihned vypnout plynové spotřebiče, kotel i hlavní uzávěr plynu a vyvětrat. Kvůli riziku výbuchu nemanipulujte s ohněm ani elektřinou. Z bezpečné vzdálenosti zavolejte pohotovostní službu 1239.

Jak vybrat a nainstalovat detektor plynu

Detektory plynu vybírejte podle druhu nebezpečného plynu. Vybírat můžete kombinované detektory zemního plynu a CO2. Pro bezpečnou domácnost doporučujeme detektory plynu ověřených značek Honeywell a Evikon. Modely s displejem zobrazí i aktuální hodnoty koncentrace nebezpečných plynů v místnosti. Do koupelny, na toaletu nebo do technické místnosti musí mít detektor krytí IP 44.

Umístění detektoru

Detektory se umisťují tak, aby k nim uniknuté plyny mohly volně proudit, ale mimo okna, dveře a digestoře, což snižuje jejich účinnost, stejně jako vlhko a prach zanášející snímače a snižující citlivost detektorů. Detektory oxidu uhelnatého se umisťují 1 až 3 m od kotle nebo karmy pod strop, v ostatních místnostech do výše očí. Detektor úniku zemního plynu, který stoupá, se umisťuje pod strop. Propan-butan klesá a detektor se umisťuje pár cm nad podlahu. Detektory nesmí být v těsné blízkosti spotřebičů, které by mohly spouštět alarm například vaření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.