Jak správně třídit odpad?

Množství námi vyprodukovaného odpadu neustále roste a má negativní vliv na životní prostředí a naše životy. Zkuste se proto snažit o jejich efektivní využití. Každý z nás se podílí na tom, jaká bude další cesta a osud odpadu a zda se dá recyklovat. Myslete na to, že většina odpadu je třeba vytřídit ručně a to nechce dnes nikdo dělat.

Základní pravidla třídění odpadu

  • Řiďte se informacemi na samolepkách na sběrných nádobách v dané obci, které se liší a zohledňují místní specifika nakládání s odpadem.
  • Pokud si nejste správností třídění odpadů jisti, směřujte dotaz na místní svozovou společnost, zaměstnance obce či městského úřadu.
  • Do sběrných nádob nepatří mastné obaly, obaly se zbytky surovin nebo s celým obsahem. Obaly vymyjte vodou nebo důkladně vyškrábejte a vytřete.
  • Minimalizujte objem odpadu, rozložením krabic, sešlápnutím a zmačkáním PET lahví, ať se do nádob vejde více odpadu a ušetří se palivo na jeho odvoz a neprodukují se zbytečně další emise.

Recyklační značky

Osvojte si ekologické myšlení. S tříděním obalů vám poradí symboly, písmena a čísla, kterými jsou obaly označeny. Tyto recyklační značky tvoří trojúhelníkové grafické symboly doplněné o čísla či textové označení materiálu či obojí.

Jak správně třídit plastový odpad

PET lahve a duté plastové obaly od potravin, kosmetiky a čisticích prostředků zmáčkněte a zmenšete jim objem. Etikety a uzávěry sundávat nemusíte. Plastové fólie, sáčky a tašky používejte opakovaně. Hodit se vám může i využití PET lahví v zahradě. Do nádob patří i bublinkové fólie, obaly a polystyren od nových spotřebičů. Rozměrné kusy rozlamte na kusy a větší množství odvezte do sběrného dvora. Jednorázové plastové obaly od jídla, polystyrenové boxy, obaly od sýrů i salámů, kelímky od jogurtů a salátů vyprázdněte, vytřete či umyjte.

Do kontejnerů na plastový odpad nepatří obaly se zbytky nebezpečného obsahu, jako jsou chemikálie a barvy označené symbolem pro nebezpečný odpad, mastné a znečištěné obaly se zbytky jídla, plastové vodovodní trubky, zbytky podlahových krytin včetně lina, pneumatiky a rozměrný plastový odpad.

Jak správně třídit papírový odpad

Papírové krabice a obaly sešlápněte a rozřežte, aby zabraly co nejméně místa. Papírové obálky s plastovou bublinkovou fólií od sebe oddělte, jinak patří do směsného odpadu. Do nádob na papír můžete dát papírové obálky s fóliovým okénkem, sešity s měkkou vazbou, noviny, plata od vajec a ruličky od toaletního papíru. Nevadí sponky k sešití listů, knihy s pevnou vazbou je třeba oddělit od měkké části, která sem patří. Knihy však zbytečně neničte a pošlete dál.

Do kontejnerů na papír nepatří fotografie, které obsahují chemické příměsi, jednorázové kelímky od kávy potažené plastovou vrstvou ani časopisy a papíry s povrchovou úpravou, tedy voskovanou, křídovou či flitrovou, účtenky tištěné na termopapír, papírové kapesníčky a ubrousky ani vlhčené ubrousky a kapesníčky.

Jak správně třídit kovový odpad

Kontejnery na kovový odpad jsou určeny na drobnější kovový odpad, jako jsou nápojové plechovky, plechové obaly od potravin jako konzervy bez obsahu, tedy vymyté či vytřené, kovová víčka z láhví, jejichž objem minimalizujte. Hlavním místo pro sběr rozměrnějšího kovového odpadu tvoří sběrné dvory a výkupny surovin. S tříděním odpadu doma vám pomohou vychytávky do kuchyně.

Do kontejnerů na kovy nepatří plechovky od barev a laků, spreje a tlakové nádoby se zbytky obsahu, obaly od nebezpečných látek, těžké a toxické kovy, jako jsou olovo a rtuť, elektroodpad a baterie, kombinované obaly, tedy pokovený papír a plast. Výjimkou kombinovaných obalů jsou sešlápnuté a nemastné nápojové kartony, které patří do nádob určených k jejich sběru, většinou na plasty.

Jak správně třídit skleněný odpad

Čiré sklo patří do bílých kontejnerů na bílé sklo, barevné sklo do zelených sběrných nádob. Skleněné obaly musí být prázdné, obsah vymytý a vytřený, drobné znečištění nevadí. Nemusíme sundávat víčka a etikety, třídění a recyklaci tím ale výrazně usnadníte. Tabulové sklo se třídí bočním podlouhlým vhozem, pokud je k tomu kontejner uzpůsoben, větší množství patří do sběrného dvora.

Do kontejnerů na sklo nepatří porcelán, keramika, termosklo, tedy varné sklo, zapékací mísy a varné konvice, autoskla, zrcadla, drátěné sklo ani teploměry.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.