Kotlíkové dotace – jak bude vypadat druhá vlna?

Znovu vám s výměnou stávajícího kotle na tuhá paliva může pomoci stát. V současné době běží 2. výzva Kotlíkové dotace.

Dotační titul má název Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II. Celková dotace může dosáhnout výše až 127 500 Kč. V prioritních oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají žadatelé bonus ve výši 7 500 korun. Kdo bude kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun. Nebudou dotovány kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.

Výše dotací

  • Automatický kotel na uhlí a biomasu 75 % způsobilých výdajů – max. 75 000 Kč
  • Plynový kondenzační kotel 75 % způsobilých výdajů max. 95 000 Kč
  • Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů max. 100 000 Kč
  • Automatický kotel na biomasu a tepelné čerpadlo 80 % způsobilých výdajů max. 120 000 Kč

Podporované výrobky

Dotaci lze využít jen pro podporované výrobky. Seznam najdete na stránkách MŽP, kam postupně přibývají nové kotle a tepelná čerpadla. Lze zde vyhledat příslušný výrobek podle názvu kódu SVT nebo konkrétního výrobce podle jeho názvu či IČ. Pokud neznáte konkrétní výrobek, ale znáte jeho požadované parametry, najdete si zde podle nich konkrétní výrobek.

Výše alokovaných finančních prostředků

Ministerstvo stanovilo pro každý kraj výši alokovaných finančních prostředků, o jakou mohou žádat. Současně je stanoven povinný počet kotlů, které za tyto prostředky musí kraje vyměnit. Finální podmínky pro občany si tvoří kraje, proto se podmínky v jednotlivých krajích liší. Ministerstvem jsou určeny některé povinné podmínky. Výše dotace a povinný ekodesign nových kotlů. Zda kraj podpoří výměnu celé škály zdrojů vytápění, zda budou dotace propláceny žadateli nebo dodavateli, zda doplatí zbývající část dotace, je jen na jeho rozhodnutí. Sledujte stránky příslušného krajského úřadu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.