Jak vypočítat rozlohu v metrech čtverečních?

Dětský pokoj

Čtvereční metr se značkou m², používáme pro obsah a rozlohu plochy, jako je podlaha, pozemek či pole. Můžete jej potřebovat třeba při výpočtu podlahové plochy pro zakoupení dlažby nebo plovoucí podlahy. Připravte si metr a můžeme začít.

Pořádně měřte

Nejprve změřte délku a šířku měřené plochy. Nejprve jednu stranu od jednoho rohu k druhému, poznamenejte si délku v metrech a centimetrech a pak stejně druhou. Pokud nelze změřit celkovou délku najednou, změřte ji po částech.

dětský pokoj pro holky

Výpočet rozlohy v m² u čtverce a obdélníku

Převeďte si centimetry na metry. Posuňte desetinnou čárku o 2 místa doleva.  

1 cm = 0,01 m

2 m 55 cm = 2 m a 0,55 m = 2,55 m

Pak vynásobte délku šířkou a dostanete rozlohu v metrech čtverečních.

2,55 m x 1,90 m = 4,85 m².

Zaokrouhlování

Pokud vám vyjde číslo s několika desetinnými místy, zaokrouhlete jej na nejbližší centimetr, zde třeba 4,9 m². Jestliže násobíte 2 rozměry ve stejné míře, výsledek bude vždycky v téže jednotce, tedy metrech čtverečních.

Měření rozlohy u složitějších tvarů

Rozdělte si tvar plochy na menší části, přímkami napříč na jednodušší tvary, tedy na obdélníky, čtverce a trojúhelníky. Udělejte si nákres tvaru plochy, který si stejným způsobem rozložte na menší a jednodušší tvary. Změřte si jednotlivé části prostoru a zapište do nákresu. Pak vypočítejte plochu jednotlivých částí a sečtěte.

Obývací pokoj

Výpočet rozlohy u členěných tvarů včetně trojúhelníků

Obdélníkový či čtvercový tvar změřte a vypočtěte dle návodu. Rozlohu pravoúhlého trojúhelníku vypočítejte jako obdélník a vydělte dvěma. Pravoúhlý trojúhelník má úhel 90 °C, jako mezi stranami obdélníku. Ostatní trojúhelníky rozdělte na pravoúhlé a změřte. Z kteréhokoliv vrcholu trojúhelníku veďte přímku v pravém úhlu k protější straně a rozpulte jej na 2 pravoúhlé. Pak vypočítejte plochu jednotlivých trojúhelníků a sečtěte je.

Obsah kruhu

Vzorec pro výpočet obsahu kruhu je πr².

Malé r je poloměr kruhu, tedy vzdálenost od středu kruhu k obvodu. Změřte vzdálenost, vynásobte ji samu sebou a násobte π 3,14.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.