Co je to pasport stavby? Kdy je potřeba?

Pasport stavby je vlastně zjednodušená stavební dokumentace stávajícího objektu. Pasport stavby můžete potřebovat hned v několika různých případech, zejména u starší stavby bez dochované projektové dokumentace. Podívejme se, k čemu pasport stavby vlastně slouží.

Co je to pasport stavby

Pasport stavby je výsledkem pasportizace, tedy zaměření stávajícího stavu stavby a vypracování zjednodušené dokumentace stavby, která se skládá z výkresové dokumentace a technické zprávy.

Kdy je potřeba pasport stavby

Pasportizaci stavby budete potřebovat provést v případě, že vlastníte starou budovu, tedy rodinný dům, bytový dům, chalupu či chatu, ke které není dostupná žádná projektová dokumentace, anebo je dokumentace neaktuální a vy chcete tuto nemovitost rekonstruovat, provést přístavbu, nástavbu, půdní vestavbu, nebo objekt budete chtít prodat. Pasport stavby je také podkladem pro zpracování PENb – průkazu energetické náročnosti budovy či energetického štítku a poslouží i pro odstranění nesrovnalostí v katastru nemovitostí při digitalizacích obcí a digitalizacích katastrálních map.

Uchování dokumentace skutečného provedení stavby

Povinnost uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby ukládá stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 125 odst. 1, kde je uvedeno, že pokud nebyla dokumentace stavby pořízena, nebo se nedochovala, je vlastník nemovitostí povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou mimo jiné při prodeji nemovitosti odevzdá dosavadní vlastník novému vlastníkovi. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží vám stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace, tedy pasportu stavby.

Jak probíhá pasportizace stavby

Pasportizace stavby probíhá většinou tak, že nejprve projektant navštíví stavbu a provede základní obhlídku objektu, na základě které pro objednatele nacení prováděné práce. Samotné zaměření projektant provádí za pomoci speciálních dálkových měřidel, zpravidla laserových, dále pomocí sklonoměrů, nivelačního přístroje, teodolitu či 3D skeneru. Naměřené hodnoty projektant zapisuje na orientační schéma objektu. Jakmile všechny délky a výšky změří, projektant zpracuje pasport stavby v digitální podobě včetně všech půdorysů, řezů, pohledů a technické zprávy. Výstupem pasportizace je pak vždy zjednodušená dokumentace stavby v digitální a papírové podobě.

Co vše obsahuje pasport stavby

Obsah pasportu stavby je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v příloze č. 14, bod 2. Pasport stavby musí obsahovat průvodní a souhrnnou technickou zprávu, zjednodušený situační náčrt a zjednodušenou výkresovou dokumentaci, včetně půdorysů všech podlaží, řezů a pohledů. Výkresy pasportu stavby navíc vždy musí být zpracovány v rozsahu a podrobnostech odpovídajícímu druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech v objektu obsažených prostorů a místností.

Kdo může zpracovat pasport stavby

Pasport stavby může zpracovat v podstatě každý, nejlépe však stavební projektant, protože pasportizace staveb není vybraná činnost ve výstavbě jako třeba projekt domu pro stavební povolení. Zákon neukládá, kdo by jej měl vypracovat a dotyčný nemusí být autorizovanou osobou. Razítko autorizované osoby je požadováno u souvisejících žádostí o stavební povolení či demolice stavby a jiných situacích, které vyžaduje příslušný stavební úřad, kde je třeba se zeptat se na jejich požadavky.

Kolik stojí pasport stavby

Cena pasportu bytu, domu, chaty, chalupy či jiné stavby se odvíjí od velikosti a složitosti zaměřované stavby. Cena za pasportizaci stavby se stanovuje za 1 m2 podlahové plochy, přičemž ji ovlivňuje konstrukční a dispoziční provedení budovy. Standardně cena pasportu bytu začíná na 1 500 Kč a domu na 4 000 Kč. Pokud má stavba jednoduchý půdorys, rovné stropy a podlahy v jedné úrovni, může jít o 20 až 35 Kč/m2. Když je objekt členitý, má trámové či klenuté stropy, tak 30 až 60 Kč/m2 a pokud má podlahy v několika výškových úrovních, tak i 40 až 70 Kč/m2. Nejvyšší cena pasportu budovy je u půdorysně členitého objektu s více výškovými úrovněmi, klenbovými a trámovými stropy se starými krovy a ozdobnou fasádou s architektonickými detaily, kde se cena vyšplhá i na 110 Kč/m2.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.