Úprava pitné vody zajistí optimální využití vašeho vodního zdroje

Každý vodní zdroj je zcela jedinečným. Mnohdy obsahuje pouze drobné a neškodné odchylky od optimálního standardu, jindy jsou tyto rozdíly velké a je nutné je řešit. Každá voda používaná jako pitná, by měla být upravena.

Úprava vody na klíč

Úprava pitné vody je důležitým předpokladem k tomu, abychom vodní zdroj mohli využívat jako pitný. Může se stát i to, že voda pitnou je, pořád má ale parametry, jež nejsou optimální třeba pro naše zařízení, která tuto vodu využívají. Voda může být příliš tvrdou pro myčku nádobí, vápenitou pro pračku, kvůli vysokému obsahu železa se nám mohou zanášet trubky a součástí vodního potrubí. Při průmyslovém využití nemusí voda odpovídat složení, které potřebujeme pro konkrétní procesy. Potřebujete řešit úpravu pitné vody? Tyto služby, včetně kompletního zařízení, nabízí společnost G-servis Praha.

Nalezení optimálního řešení je základ

Úspěšná úprava vody začíná nalezením řešení, které je optimální právě pro konkrétní situaci. V G-servis Praha pracují s mnoha technologiemi, s každou mají bohaté zkušenosti a umí je efektivně použít. Nenavrhnou vám nevhodné, poddimenzované, ale ani předimenzované řešení. Ve firmě vám nabídnou technologie pro odželezňování i odmanganování vody, filtraci vody, změkčování vody prostřednictvím iontovýměny, zajistí sorpční procesy, ultrafiltraci, reversní osmózu, samozřejmě i standardní chemickou úpravu vody.

Hygienické zabezpečení pitné vody

Poté, co voda projde úpravou fyzikálních a chemických vlastností, zajistí se finální stupeň úpravy – tzv. hygienické zabezpečení pitné vody. Systém se odkontaminuje a odstraní se rovněž mikrobiální oživení vody. K tomu se používá především roztok chloranu sodného, případně další osvědčená oxidační činidla.

Stabilní i mobilní úprava vody

Společnost nabízí řešení pro obce, velké odběratele vody i pro maloodběratele. Kromě toho v případě poruch úpraven, jejich dočasné odstávky či havárií zajistí též mobilní úpravnu vody, která je schopna dočasně převzít všechny funkce úpravny vody. Firma zajišťuje úpravu pitné vody i vody pro průmyslové použití, na kterou mohou být jiné požadavky, pokud jde o její složení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.