Kdy se mohou kácet stromy?

Nejste si jisti, v jakém období je možné stromy v zahradě pokácet, kdy je na to nejvhodnější doba a kdy je k tomu potřeba povolení? Poradíme vám jak na to.

Zákony platí i na soukromém pozemku

Pro kácení stromů platí vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. V rámci ní a jejích novelizací je třeba dodržet tyto zásady:

  • Kácení stromů je dovoleno jen v době vegetačního klidu od 1. 10. do 31. 3.  Výjimku tvoří jen havárie a stavy ohrožující zdraví a bezpečnost občanů.
  • Bez povolení lze kácet ovocné dřeviny na zahradách rodinných a bytových domů, u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích a neovocné dřeviny s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí menším než 80 cm.
  • Pokud podmínky strom nesplňuje, je třeba žádat o povolení na odboru životního prostředí při místně příslušném obecním či městském úřadu. O povolení je nutno žádat i při kácení keřových porostů o rozloze nad 40 m2.
realizace_zahrady_arboservis_eu

Co je to vlastně zahrada dle zákona

Nejvhodnější čas pro kácení stromů je podzim a mírná zima, kdy jsou stromy ve vegetačním klidu. Ne všechno je však zahrada. Podle zákona se zahradou rozumí pozemek, na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny hlavně pro vlastní potřebu, nebo je souvisle osázený ovocnými stromy či keři a zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

Co znamená havarijní stav stromů

Na podzim a v zimě bývají vichřice a vánice, kdy může stromy zatížit velká vrstva sněhu. Pokud se vám u vzrostlého stromu, který se nesmí kácet bez povolení, odlomí velké větve a hrozí poškození vašeho nebo sousedova majetku či zdraví obyvatel, můžete kácet bez povolení až po posouzení stavu ohrožení.

Odborníci však doporučují pozvat dendrologa, který posouzení provede. Musíte totiž pokácení oznámit orgánu ochrany přírody a přiložit k němu vyjádření, proč je nutné kácet strom bez povolení.

Pokud roste na vašem soukromém pozemku památný strom a právě od něj hrozí poškození majetku či zdraví obyvatel, nemůžete ho kácet bez povolení. Je třeba v tomto případě zažádat o povolení výjimky ve veřejném zájmu. Orgán ochrany přírody musí zrušit památkovou ochranu dřeviny a následně můžete kácet. Na velké stromy se vám bude hodit nářadí a rada na správný výběr motorové pily.

Pozor na sousedské vztahy

Velký strom ani nemusí stát na hranicích pozemků nebo viditelně zasahovat k sousedům, a přesto se může stát předmětem sousedského sporu. Pokud je tak vysoký, že hrozí při vichřici jeho zlomení, se sousedy se předem zkuste domluvit. Pak se raději podívejte, jak pokácet strom, ať vše proběhne hladce.

Řiďte se občanským zákoníkem § 127, který říká, že soused nesmí ohrozit sousedovu stavbu ani pozemek. To platí i v situaci, že v nevhodné roční době odstraníte ze své půdy kořeny či přesahující větve na sousedův pozemek. Vždy vše zajistěte tak, aby sousedovi při dané činnosti nevznikla škoda.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.