Jak nadepsat obálku? Na tyhle detaily pozor. Nemusí dorazit

Vedle nalepené známky příslušné hodnoty je správně nadepsaná adresa jedním z nejdůležitějších faktorů pro bezproblémové doručení vaší listovní zásilky.

Pokud chcete mít jako odesilatel jistotu, že zásilka bude adresátovi doručena co nejrychleji a bez problémů, věnujte napsání adresy na obálku pečlivou pozornost.

Jak napsat správně adresu na obálku 

Adresa se na poštovní zásilku píše latinkou, dostatečně velkým písmem, čitelně, přehledně a bez přepisování. Označení adresáta musí být napsáno hůlkovým písmem. Při nadepsání strojem nebo na počítači písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Poštovní směrovací číslo a název příslušné pošty se nesmí podtrhávat.

Jak nadepsat obálku

Poštovní adresa musí být napsána psací potřebou, která se nerozmaže ani nesmaže ani po styku s vodou. Nesmí dojít ke ztrátě její čitelnosti. Nesmí se psát tužkou, průklepem ani průpisem. Poštovní adresa adresáta nesmí být napsána červenou barvou nebo propiskou s obsahem luminiscenčního barviva.

Kam napsat adresu

Nejmenší přípustné rozměry boční strany zásilky jsou 14 x 9 cm, poštovní zásilky válcového tvaru musí mít délku 14 cm a průměr 3 cm. Poštovní adresy adresáta a odesílatele nemohou být napsány na té straně obálky, kde jsou chlopně. Adresy se píší podélně na tu straně zásilky, která je pro tento účel svými rozměry nejvhodnější.

  • v pravé dolní čtvrtině uveďte poštovní adresu adresáta
  • v pravé horní čtvrtině nalepte poštovní známku
  • v levé horní čtvrtině uveďte poštovní adresu odesílatele, tedy sebe
  • levé dolní čtvrtině pod vaší adresou bývají poznámky a nálepky týkající se zvolené poštovní služby, obsahu zásilky a způsobu zacházení se zásilkou

Nechte dostatek místa

Pošta a jiná zásilková společnost je oprávněna umísťovat na povrch poštovní zásilky své poznámky, nalepovat na něj nálepky a otisky razítek. Úprava poštovní zásilky proto musí tyto úkony umožňovat. Proto uvedené rozměry dodržujte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.