Jak udělat odečet elektřiny a plynu?

Distributoři elektřiny a plynu spravují rozvodové sítě, elektrické vedení, trafostanice, plynovody a podzemní zásobníky plynu. Součástí energetické sítě je měřící zařízení, tedy elektroměr a plynoměr. Jeho kontrolu proto provádí zaměstnanec distributora jednou do roka v předem stanovenou dobu a vystaví vyúčtování za elektřinu a plyn.

Odečet elektroměru a plynoměru

Termín odečtu vám má distributor oznámit alespoň 2 dny předem a máte povinnost ho pro odečet vpustit do domu. Nemá právo od vás chtít faktury ani smlouvu. Pokud máte obavu, že nejde o pracovníka distributora, můžete si vyžádat jeho služební průkaz a občanku, čímž si ověříte jeho totožnost, nebo zavolat na tato čísla.

Elektroměr

Ověření odečítače plynu

 • V Jihočeském kraji je distributorem EG.D (do roku 2021 E.ON Distribuce) – Po – Pá od 7 do 20 hodin lze volat na 800 77 33 22.
 • Praze je distributorem plynu Pražská plynárenská distribuce – Po – Pá lze volat od 8 do 18 hodin na 800 13 41 34.
 • Na zbylém území ČR je distributorem RWE GasNet – lze volat na nonstop zákaznickou linku 800 11 33 55.

Ověření odečítače elektřiny

 • V Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Zlínském kraji – spravuje elektroměry EG.D – Po – Pá od 7 do 20 hodin na 800 77 33 22.
 • Pro Prahu a Roztoky u Prahy – spravuje elektroměry PREdistribuce – lze volat v Po – Pá od 8 do 18 hodin 800 55 00 55.
 • Na zbylém území ČR – spravuje elektroměry ČEZ Distribuce – lze volat na nonstop linku 800 85 08 60.

Co dělat, když nestihnete termín odečtu

Jestliže vás odečítač nezastihl a máte na dveřích vyrozumění, můžete udělat odečet sami. V případě, že samoodečet neuděláte včas, distributor spotřebu odhadne a vypočítá pomocí vzorce, na základě které vám vystaví vyúčtování.

Jak provést samoodečet

Otevřete skříňku s měřáky ve společných prostorách bytového domu, stupačkách bytu nebo venku u rodinného domu. Měla by být volně přístupná. Opište hodnotu spotřeby z plynoměru, tedy pouze celé číslo před desetinnou čárkou (bez čísel v červeném rámečku). Pak opište hodnotu z elektroměru. Pokud máte jeden tarif, opište čísla před desetinnou čárkou. Pokud máte 2 tarify, zapište hodnotu obou.

 • Statický digitální elektroměrvysoký tarif je označen 1.8.1, T1, nebo 1 a nízký tarif neboli noční proud 1.8.2, T2 nebo 2.
 • Mechanický elektroměr má uvedeny současně obě hodnoty. Vysoký tarif v řádku nahoře a nízký tarif v řádku pod ním.

Nezapomeňte uvést údaje o měřáku jako číslo elektroměru a plynoměru.

Jak a kam nahlásit výsledek samoodečtu

 • Samoodečet ČEZ – využijte online formulář nebo navštivte jedno z kontaktních míst. Nově jsou k dispozici služby ČEZ i na vybraných pobočkách České pošty.
 • Samoodečet PRE – můžete využít online formulář nebo Zákaznickou linku 800 550 055 Po – Pá 8 – 18 hod.
 • Pražská plynárenská samoodečet – prostřednictvím portálu Moje PPAS.
 • Samoodečet E.ON – stav nahlaste v zákaznickém portále Energie24.
 • Innogy samoodečet – přes webový portál nebo mobilní aplikaci 24 hodin a 7 dní v týdnu, stav měřidel lze zadat ručně nebo využít chytrý senzor, který automaticky načítá data o spotřebě plynu a bezdrátově je předává do innogy.

Aplikace mobilní odečty

Tato aplikace je pro odběrná místa na území Provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o., po celé ČR mimo oblast Prahy a Jihočeského kraje bez ohledu na dodavatele plynu. Mobilní odečty jsou dostupné z webového prohlížeče, případně na Google Play samoodečet spotřeby zemního plynu, kde je aplikace pro Android.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.