Jak odvlhčit sklep?

Sklepy jsou zejména u starších domků a rekreačních chalup často nadměrně vlhké. Je možné použít několik způsobů, jak se zbavit vlhkosti ve sklepě.

Odstranění vlhké omítky

Okopání vlhké omítky na obvodové zdi na úroveň základové spáry. Pokud je odstraněn důvod navlhání zdí, jako porušené potrubí, zdi se po snížení vlhkosti nahodí sanačními omítkami. Odstraní vlhkost jen z povrchových vrstev porézních stavebních materiálů, ale ne ze zdiva. Vhodné je metodu kombinovat se sklepními světlíky pro odvětrávání sklepních prostorů.

Tip: Jak vyřešit odvětrávání koupelny

Drenáže odvádějící vodu

Výkop odvádějící vodu zamezí jejímu kontaktu se zdivem základů. Voda je drenážním systémem odváděna do jímky, ze které se odčerpává, nebo do kanálu. Kolem domu se vykope příkop na šířku lopaty, 80 cm od základů, spáduje se a doplní odtokem. Použijí se perforované drenážní roury na dno výkopu. Výkop se vyplní kameny, vrstvou menších, geotextilií a pak 5 cm hlíny a ta se zatravní.

Infuzní impregnační metoda

Infuze je fyzikálně chemická metoda spočívající v nasycení zdiva vhodnou impregnací. Do zdí se vyvrtají z obou stran otvory o průměru 3 cm, se sklonem šikmo dolů. Otvory se vyčistí tlakovým vzduchem a pod tlakem se vpravuje látka. Pro hydroizolační clonu se používají roztoky siloxanů, syntetických či silikonových pryskyřic nebo asfaltu v ředidle, které zaplní póry zdiva.

Intenzivní zdroj tepla

Sálavé infračervené panely, elektrické, naftové či plynové horkovzdušné agregáty mají drahý provoz. Proto se nasazují až po odstranění příčiny vlhnutí zdiva. Po odpaření vody se intenzivním větráním vlhkost odstraní. Je třeba odstranit všechny hořlavé předměty z okolí. V zimě je nutné větrat jen v kratších intervalech, aby nepromrzlo zdivo, asi každou půlhodinu. Je nutno zajistit dohled.

Mikrovlnný ohřev zdí

Mikrovlnné vysoušení zdiva s vysokými kmitočty z generátorů předávající energii molekulám vody a zahřívají je a zdivo vysychá, ničí se plísně, houby i hmyz. Ohřívá se zdivo a ne vzduch. Rychlost vysoušení je dána množstvím energie, tloušťkou a materiálem zdí i jejich povrchem. Pro provoz platí vyhláška MZ ČR č. 408/1990 Sb. a 480/2004 Sb. Provádí jej specializované firmy pod dohledem.

Aktivní elektroosmóza

Elektrofyzikální metoda využívající malého stejnosměrného proudu prováděná odbornou firmou. Transport molekul vody proudem z navlhlé zdi jde zpět do půdy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.