Druhy jednotlivých omítek a jejich příprava

Pokud se právě chystáte na omítky, můžete si je namíchat s trochou šikovnosti i sami. Použijte přesně zvolený poměr složek v omítkové směsi, který ovlivníte podle potřeby. Nejprve se podíváme na jednotlivé typy omítek a zaměříme se zejména na tradiční omítky vhodné dovnitř i ven.

Vnitřní omítky

 • Vápenná hrubá omítka je jednovrstvá omítka, která se nahazuje na zeď v tloušťce 10 až 15 mm a povrch omítky se pak následně zatře dřevěným hladítkem. Použít se dá velmi dobře na půdách, štítech a komínech.
 • Vápenná hladká omítka se nahazuje jako jednovrstvá o tloušťce 15 mm nebo se dá také nahazovat jako dvouvrstvá omítka o tloušťce jádra 15 mm a štuk pak o tloušťce 5 mm. Do malty se pak přidává dostatečně jemný písek, abychom mohli následně její povrch dobře uhladit plstěným hladítkem. Výsledek je velmi pěkný.
 • Štuková omítka z přísadou sádry, kdy se do štuku přidává dlouho tuhnoucí sádra a její povrch se hladí plstěnými nebo ocelovými hladítky se dá velmi dobře použít pouze do suchých prostor.
 • Sádrová omítka se používá jako dvouvrstvá omítka, kde tvoří jádro cementová malta a štuk se pak provádí sádrovou omítkou v tloušťce 5 mm, která se následně pěkně uhladí ocelovým hladítkem.
 • Vápenocementová a cementová zatřená omítka se používá jako jednovrstvá omítka tloušťky 10 a až 15 mm z cementové nebo vápenocementové malty. Povrch se velmi dobře zatírá dřevěnými hladítky. Použít se dá i v místnostech se zvětšenou vlhkostí, jako jsou koupelny či prádelny a do prostor se zvýšenou možností mechanického opotřebení, například chodby nebo schodiště.
 • Cementová hladká omítka má stejné složení jako zatřená cementová omítka a její povrch se po nanesení uhlazuje ocelovými hladítky.
 • Cementová pálená omítka je dvouvrstvá omítka, kde tvoří jádro cementová malta tloušťky 15 mm a lícní vrstvu tvoří jemná cementová malta v tloušťce 5 mm. Tu je pak nutné po zavadnutí navlhčit, poprášit cementem a vyhladit ji pak ocelovým hladítkem, někdy se tomu říká vypálení.
 • Stěrková omítka se nejčastěji používá pro omítání monolitických i prefabrikovaných konstrukcí.

Tip: Jak opravit praskliny ve zdi

Vnější omítky

 • Hrubá vápenná omítka je jednovrstvá omítka tloušťky 15 až 20 mm. Malta se nanáší na zaschlý a znovu navlhčený postřik vytvořený z vápenocementové malty a následně se povrch uhladí dřevěnými hladítky.
 • Hladká vápenná omítka se provádí stejně jako předchozí hrubá vápenná omítka, ale s tím rozdílem, že je její povrch hlazený nebo třeba stříkaný.
 • Štuková omítka je dvouvrstvá omítka s jádrem v tloušťce 8 až 12 mm a štukem o tloušťce 3 až 5 mm. Povrch se uhladí plstěnými hladítky a výsledek je dokonalý.
 • Šlechtěná škrábaná omítka je známá jako břízolit, tato dvouvrstvá omítka s jádrem v tloušťce 8 až 12 mm z malty vápenocementové, na kterou se dává lícní vrstva z malty vápenocementové s přísadou ostrých písků, slídy a barvy, která se dodává jako suchá směs o tloušťce do 1 mm. Nanáší se strojně nebo ručně, kdy jde o stříkání březovými košťaty. Po úpravě povrchu se omítka kartáčuje a takto se vydrolí a obnaží slída.
 • Cementová omítka je jednovrstvá omítka v tloušťce 15 až 20 mm, která se vyhlazuje dřevěnými hladítky.
 • Umělý kámen je šlechtěná dvouvrstvá cementová omítka a řadíme ji mezi nejodolnější druhy omítek. Je totiž vysoce odolná vůči mechanickému poškození a odolává povětrnostním vlivům. Jádro tvoří cementová malta v tloušťce 15 až 20 mm a lícní vrstvu cementová malta s kamennou drtí. Povrch se nakonec upravuje vymýváním, vyhlazením, broušením a takzvaným pendlováním, což je forma kamenické úpravy.

Příprava omítek

Omítky obsahují příměsi, které musí při přípravě řádně reagovat s vodou. Proto je třeba dodržovat dobu míchání směsi a množství záměsové vody, což je vždy uvedeno na obalu nebo v technickém listu příslušné omítky. K rozmíchání odmítek podle množství použijeme ruční míchadlo, bubnovou míchačku nebo omítací stroj s přídavným domíchávacím zařízením. Způsob míchání se zase odvíjí od typu omítky. Dodržení uvedených požadavků je velmi důležité pro následnou správnou funkčnost omítek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *