Co je to satelitní městečko? Výhody a nevýhody

Satelitní městečka jsou často zmiňovaným tématem, které vzbuzuje pozornost laické i odborné veřejnosti. Jaké jsou výhody a nevýhody života v satelitním městě?

Jak vznikl název satelitní městečko

Podobně jako vesmírné satelity krouží kolem Země, která je ústředním bodem, vznikají v okolí měst nová městečka, která jsou vázána na větší města, v jejichž blízkosti satelitní městečka vyrostla. Nenajdeme v nich občanská vybavenost, žádné služby, kulturní ani sportovní vyžití. Tyto funkce plní blízké větší město.

Parametry satelitních městeček

  • Největší zájem je o bydlení do 20 km kolem Prahy, ve středních Čechách a na jižní Moravě.
  • Řadové rodinné domy mají průměrnou obytnou plochu o velikosti kolem 120 m2 s pozemkem 350 m2.
  • Solitérní rodinné domy mají obytnou plochu až 170 m2 a pozemek přibližně 800 m2.

Kdo bydlí v satelitním městě

Struktura obyvatel je různorodá. K bohatým podnikatelům se postupem času díky snadno dosažitelným hypotékám přidala celá řada občanů. Z průzkumů vyplývá, že se sem stěhují hlavně lidé se středoškolským vzděláním ve středním věku 30 až 50 let a nejčastěji jde o rodiny s dětmi. V 90. letech v satelitech vyrůstaly podivné stavby, vily s prvky zámků a hradů, horské chaty či stavby připomínající přímořská letoviska. Dříve byla tato místa střediskem luxusu, dnes spíše opovrhování.

Dům se zahradou jako český sen

Většina obyvatel České republiky si představuje ideální rodinné bydlení ve vlastním domku se zahradou na okraji města. Místo bydlení na nájemní smlouvu preferuje osobní vlastnictví. Lidé raději splácejí desítky let hypotéku, která má nyní příznivé podmínky, než aby platily nájem do konce života.

Ráj developerů a stavebních firem

Rozvoji satelitních městeček nahrává i touha developerů a stavebních firem po relativně snadném zisku. Stačí jim najít vhodné území, pokrýt je inženýrskými sítěmi, postavit stejné levné domky s co nejnižšími náklady a co nejdříve je prodat. Takto vznikají bezduchá sídliště a satelity často bez promyšlené koncepce.

Nesnadná dopravní dostupnost

Satelitní městečka jsou vzdálena několik kilometrů od většího města a často sem nejezdí městská hromadná doprava. Lidé jsou závislí na veřejné dopravě, většina však jezdí autem. Téměř každá rodina má 2 až 3 osobní automobily.

Chybějící služby

V satelitních městech většinou chybí obchody a služby i občanská vybavenost, jako školky, školy či zdravotní středisko. Častěji je tu vybudováno dětské hřiště, pískoviště nebo park. Je to podobné jako na vesnicích. Lidé tu bydlí, dojíždějí za prací, nákupy i zábavou do většího města. Milují blízkost přírody, čistý vzduch, klid, aktivní způsob života se spoustou koníčků, které se dají provozovat i v satelitu.

Složité sociální vztahy

Městečka jsou oddělná od původní vesnice a sžívání starousedlíků s přistěhovalci není snadné. Starousedlíci trpí pocitem, že se nad ně novousedlíci povyšují, ti ale zase mají dojem, že se na ně sousedé dívají skrze prsty. Většinou se však nedruží ani mezi sebou. Satelitní městečka připomínají noblesní ghetta bez veřejných prostor a zeleně, kde by se lidé mohli potkávat a sdílet každodenní starosti. Absence sociálních vazeb a sociální kontroly, kdy se každý stará jen o sebe, podporuje vznik patologických jevů, vandalismu a vzrůstající kriminality v satelitech.

Soužití v satelitním městečku

Noví majitelé domů jsou často zklamáni nízkou infrastrukturou v satelitu. Hlavně díky nespravedlivému přerozdělování financí jsou na tom stále malé vesnice mnohem hůře než velká města. Často si nově příchozí ponechají své původní trvalé bydliště v Praze nebo v jiném větším městě a tak s novými spoluobčany rostou pouze náklady v satelitním městě. Pokud se ale sejde dobrá parta, novousedlíci zde umí i zvýšit životní úroveň. Ve vlastním zájmu a často také z vlastních financí spravují cesty, chodníky či veřejné osvětlení, aby si vytvořili lepší podmínky pro život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.