Nájemní bydlení má svá specifika. Na jaká pojištění byste neměli zapomenout?

Pojištění vybavení domácnosti – pojištění majetku

Ať už bydlíte ve svém bytě, nebo v nájmu, některým situacím a nehodám se někdy vyhnout nedokážete. Každému se může přihodit, že se mu například rozbije pračka či praskne vodovodní potrubí, a unikající voda pak snadno napáchá na stěnách, podlahách i na vybavení domácnosti značné škody. Mnohé takové nesnáze lze přitom obvykle bez větších komplikací vyřešit s pomocí vhodného pojištění. Víte ale, jak by mělo vypadat správně sjednané pojištění, pokud bydlíte v nájemním bydlení?

K nájemní smlouvě patří i pojištění nemovitosti

Kdykoli budete uzavírat smlouvu o podnájmu, měli byste se zajímat i o to, jakým způsobem své bydlení pojistit. Samotná nájemní smlouva totiž zpravidla žádné konkrétní pojištění neobsahuje. Je tedy na nájemci (ale zčásti také na majiteli), aby si potřebné pojištění sjednal. Pojištění nemovitosti a domácnosti totiž žádný zákon nenařizuje.

Nicméně mezi základní typy pojištění, která je dobré v takové situaci vzít do úvahy, patří především pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a také pojištění odpovědnosti za škodu na majetku. Pojištění samotné nemovitosti přitom sjednává obvykle její majitel, tedy pronajímatel. Je samozřejmě v jeho zájmu, aby měl svou nemovitost pojištěnou a chráněnou jak před živelními pohromami, tak před dalšími více či méně běžnými riziky. Při uzavírání nájemní smlouvy je proto dobré se případně u majitele (pronajímatele) ujistit, zda pojištění nemovitosti sjednáno má — a v jakém rozsahu.

Pojištění domácnosti a odpovědnosti je na nájemci

Pojištění vybavení domácnosti (odkaz na https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-majetku/pojisteni-domacnosti/garaz) pak bývá naopak záležitostí vás jako nájemníka, neboť si tím přirozeně chráníte především své vlastní věci. V nájemní smlouvě může být navíc i výslovně uvedena povinnost, která nájemce zavazuje, aby si pojištění domácnosti sjednal. Sjednání pojištění domácnosti by nicméně mělo být v zájmu každého, ať už bydlí v nájmu, či ve vlastním — užitečnost tohoto typu pojištění ostatně jasně dokládá skutečnost, že téměř dvě třetiny Čechů svou domácnost pojištěnou mají.

Pokud ovšem bydlíte v nájmu, nezřídka užíváte také věci, které nepatří přímo vám, ale jsou součástí pronajatého bytu — ať už se jedná o domácí spotřebiče (pračku, ledničku, myčku apod.), či nábytek a další vybavení. A i když budete při jejich užívání obezřetní, může dojít k nehodě a jejich poškození, a to třeba i zcela nezaviněně, zkrátka proto, že daná věc doslouží. Nebo nečekaně praskne nějaká ta trubka. I hodnotu tohoto majetku je proto třeba započíst do pojistné částky domácnosti.
Pro případ, že způsobíte škodu na majetku někoho jiného — v tomto případě tedy majitele nemovitosti — je vhodné vybavit se rovněž pojištěním odpovědnosti, které za vás takové škody uhradí.
U všech typů pojištění nepodceňte především adekvátní výši pojistného plnění, aby odpovídala hodnotě věcí ve vaší domácnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.